دسته: مقالات

خشونت علیه خود / مادر صلح: مینو مرتاضی لنگرودی

یکی از شدید ترین اشکال خشونت علیه خود که برخی زنان ایرانی مرتکب آن می شوند این است که خود را دستکم می گیرند و شخصیت و هویت شان را برای داشتن روابط خانوادگی و اجتماعی پایدار نا کافی می بینند. استرس و رنجی که زنان از احساس ناکافی بودن خود

زندگی با همه سختی ها به زحمتش می ارزد

این حدیث دلهای دردمند را گفتم تا به بیائیم و از خود بپرسیم هر یک از ما به غیر از محکوم کردن خشونت اسید پاشی چه کارهای دیگری می توانیم در جهت کاهش آلام و ترمیم رنج ها و زخم های این زنان مظلوم و بی گناه انجام دهیم که تا به حال از

به مناسبت هفتمین سپیده دم مادران صلح ایران

امروز می شدر شرایطی سالگرد تشکیل مادران ایران را گرامی می داریم که نیاز به صلح و صلح طلبی بیش از هر زمانی احساس می گردد. در این منطقه نا آرام هر روز که می گذرد تن زخم آجین کبوتر صلح از خون های ه ای گلگون ود و آتش جهل و تعصب و خشونت

چگونه ملاله را قهرمان ساختند؟ / مادر صلح: زهره کریم نیا

ضمن شادباش به مناسبت تقدیم جایزه صلح نوبل به ملاله یوسف زی زندگی در صدف خویش گهر ساختن است / در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است آری نوباوه ای چهارده ساله در شهری کوچک باعث تحولی می شود که نه مراکز علمی عظیم و نه سازمان های وسیع چنین قدرتی در کف می بود.

رویکرد نوین صلح خواهی

طرفداران جنگ و هواداران صلح سالیان دراز یکدیگر را به زخم شمشیر و نیش زبان گداخته اند و حاصل این نواختن و گداختن ها تخریب و ویرانی و آوارگی و آلودگی طبیعت و انسان بوده و عنقریب است که در طبیعت نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان .فلذا دیدگاه سوم و

گسست هویتی آوارگان جنگی

يكي ازشيوه هاي استمرار جنگ در خاورميانه را سناريو بي هويت سازي مردم منطقه را آواره سازي أنها مي دانم . سوالي كه طرح كردم چرا وقتي مناطق سنجر و آمرلي أزاد شد بازهم زنان و كودكان را براي اسكان در بيابانهاي كردستان عراق منتقل كردند و مردان خانواده را با يك سلاح

چگونه صلح را در جهان پایدار سازیم!

آری همه چیز قابل برنامه ریزی است بجز انسان. شاهد بودیم که در سال گذشته در سراسر غرب مردم با مخالفت با جنگ علیه سوریه جنگ افروزان را ناکام گذاشتند و در جنگ اخیر اسرائیل علیه غزه نفرت جهانی و حتی خود مردم اسرائیل با جنگ افروزان صهیونیست آنان را به عقب نشینی واداشت.

مرگ هم چونان زندگی دست آموز غزل های او می شود!

در ادبیات شاعرانه سیمین بهبهانی که از اوان جوانی و سال های پیش از انقلاب مادرانه از رنج دردمندان و درباره گرسنگی گرسنگان و توقیف روزنامه و شلاق خوردن قربانیان خشونت و تحقیر فرودستان می نویسد و نقد اجتماعی می کند. بدون این که به هیچ گروه و

غزل سراي عشق و مهرباني

استبداد استخوان سوز اين كشورهاي خاور ميانه خود بستري مناسب براي به دام انداختن بخت برگشتگاني نااميد و فلك زده را فراهم مي سازد كه براي مردن در درجه نخست مي روند و انتقام استبداد و فقر را از همنوعان خود مي گيرند.