دسته: کوتاه و خواندنی

طوفان آرام

گاندی ، این تجسم مدارا و از پا نیفتادگی ، چنان با ظرافت و آموختگی از میان تارهای خشونت زا گذشت و بریتانیای کبیر شکست ناپذیر را صغیر و شکست خورده کرد که زان پس الگو و یا مورد توجه تلاش گران خشونت گریز همه ی عصرها و همه ی اقلیم ها شد ، حتی

سپتامبر ۱۹۱۴.ارتشهای آلمان بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک با هم میجنگیدند. شب کریسمس جنگ را تعطیل میکنند تا دست کم برای چند ساعت کریسمس را جشن بگیرند. در ارتش آلمان یکی از سربازان که سابقهء خواندن در اپرا را نیز دارد شروع به خواندن ترانه کریسمس مبارک میکند.صدای خواننده آلمانی

صدایم را می شنوی؟

نامه ای از علی نوجوان زیر هجده سال توی یک غروب تلخ یه نفر مونده بود تو جاده زندگی . نه راه را بلد بود و نه پاهاش برای رفتن یاری می کرد . نا امید بود از رحمت خدا . میدونست خدا تنهاش نمی ذاره . وقتی که سرمای روزگار به تنش نشسته بود