دسته: آوای صلح

شعری از سیما یاری

تنها مجال عشق ما دارد می گذرد. تنها مجال کوتاه شکفتن در باغ می گذرد. بگو! امشب چه رنگی دارند رویاهایت؟ ذره،ذره، همه ی

شب به نیمه نرسیده بود / مادر صلح مینو مرتاضی لنگرودی

به گمانم صبح به نیمه نرسیده بود که در همهمه فریادها و در ازدحام شلوغی مرا  که ایستاده بودم از ریشه ام جدا کردند من مُردم به گمانم شب به نیمه نرسیده بود که در زمزمه و نجوایی زار لباس سفیدم را به من پوشاندند آرام  اما بیقرار گودالی کندند و مرا کنار ریشه ام

برای استاد پرویز شهریاری

چون زورقی سپید سرشار از ترنم  پندار و گفتار و کردار نیک سوی بحر بی کرانه  جاودانگی بادبان گشود و رفت  درد جانکاه و اندوه توان فرسای محروم شدن  از وجود نازنین اش  را با مطالعه قلم دلنشین وژرفای اندیشه سبزش تسکین می دهیم  مادران صلح ایران درگذشت استاد پرویز شهریاری  دانشمند و روشنفکر فرهیخته