21 سپتامبر روز برابر با سی ام شهریور، جهانی صلح، ساعت۱۸ در پارک آب و آتش ابتدای پل طبیعت پارک طالقانی، مادران صلح ایران با گرد هم آمدن در پارک آب و آتش و اهدای گلدان سرامیک سفید دارای آرم مادران، با عنوان گرامیداشت روز جهانی صلح حاوی گیاه دایم سبز به عنوان