ماه: جولای 2017

به خدمت گیرنده ی زمانه ی نه‌ چندان موافق(مینو مرتاضی لنگرودی)

مریم میرزاخانی از آن دسته آدمیان بود که در برساخت ماندگاری در محدوده ی کوتاه و فرصت اندک زندگی موفق بود؛ هم از این‌رو می‌توان او را شاهد موفق و گویای زنی دانست که به واسطه ی بالندگی در خانواده ی رشید و تحت تربیت والدینی برابری‌ خواه و در جامعه ی علمی طراز عالی

دل نوشته ی مادر صلح زهره تنکابنی در سوگ مریم میرزاخانی

از شمار دو چشم یک تن کم وزشمار خرد هزاران بیش خبر درگذشت بزرگ بانوی ریاضیات زنده یاد مریم میرزاخانی تکان دهنده بود.جهان علم هنوز چشم به راه دست آوردهای بسیاری از او در شکستن بن بست های موجود در ریاضیات سیستم ها بود تا موجب پیشرفت بیشتر علم وفناوری گردد وبشریت را قدمی جلوتر