در اين فكر هستم ارزش جان انسانها را در چه ترازوى مى سنجند!

٢٠٠٠ نفر را بوكوحرام کشتند و يك شهر را كاملا ويران كردند.  راستى اسلحه شان ساخت كدام كشور بود!
١٢ نفر را  در حمله به دفتر يك مجله آزاد در فرانسه ترور كردند و آزادى بيان را گلوله باران كردند. يكى به من بگويد اسلحه شان ساخت كدام كشور بود. چندى قبل در پاكستان مدرسه و آموزش و آگاهى و كودكان را نشانه رفتند، شما مى دانيد اسلحه شان ساخت كجا بود براى كدام  يك از  اين جنايات بايد روساى كشورها را  گردهم جمع مى كرد.  ارزش جان ٢٠٠٠ نفر ويرانى يك شهر ارزش جان آن همه كودك و آموزگار و نشانه رفتن دانش و آگاهى،  ارزش جان ١٢نفر و نشانه رفتن آزادى بيان در سرزمينى كه مهد آزادى است و به راحتى با يك عمليات تروريستى از بين نمى رود.  من عاشق صلح و عدالت هستم. هر حركت تروريستى را محكوم مى كنم. ولى مرگ ٢٠٠٠ نفر بيگناه و بى سلاح چه تفنگ و چه قلم را دردناك تر از از ترور ٤ كارتونيست با ارزش كه با سلاح قلمشان داشتن آزادى توانسته بودند انديشه هايشان را بيان كنند. گر چه قلمشان با تفنگى كه سازنده اش نامشخص و مخفى است، شكسته شد. اما ترور كودكان كه زندگى را هم تجربه نكرده بودند و تازه قلم   لرزانى به دست گرفته بودند كه بياموزند خوب بد را ترازوى عدالت من مى گويد تجمع امروز پاريس بايد در عزاى كودكان در پاكستان برگزار مى شد. بلكه شايد شاهد مرگ ٢٠٠٠ نفر ترور كارتونيست هاى آزادى خواه نبوديم. قلمشان اكنون طرح همبستگى جهانى در محكوميت ترور كودكان و به جنگ رفتن افكار پوسيده و قرون وسطايى عده اى با دانش و آگاهى را به زيبايى ترسيم مى كردند.

مادر صلح: فریده میرشکاری

22-10-93

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *