بیانیه مادران صلح به مناسبت روز جهانی زن

گرامي باد روز جهاني زن

روزهای جهانی که به واسطه مقاومت و تلاش های انسان ها اعم از زن و مرد برای ایجاد جهانی آبادتر و با روابطی عادلانه تر هویت و اعتبار می یابند، روزهایی فرصت ساز برای جوامع و جهانیان است.
روز جهانی زن نیز اعتبار هویت اش را از مقاومت ها و تلاش های زنان کارگری می گیرد که تا پای جان بر سر آرمان برابری و آزادی از زنجیر هاي اسارت بار سود و سرمایه ایستادند و خونشان را نثار کردند تا فرزندانشان و نسل های آینده به زندگی عادلانه با روابط برابر انسانی دست یابند.نامیدن روز مقاومت و کشتار زنان کارگر به نام روز جهانی زن بیانگر این واقعیت است که درک و برخورداری از آزادی و برابري و عدالت همچون حق حیات، حقوق طبیعی و اولیه ی انسان هاست که به زن و مرد به طور کامل تعلق دارد و قابل تفکیک و تبعیض بردار نیست. هم چنان حقوقی که انسان ها به واسطه ی تلاش های وقفه ناپذیر شان در راه علم و رشد توانمندي ها درطول تاريخ كسب كرده اند قابل پاره پاره شدن به بخش های زنانه و مردانه نیستند. ما باور داریم روز جهانی زن با تاکید بر وحدت انسانی زن و مرد فرصتی برای شناخت این حقیقت برای مردم جهان فراهم می سازد که تبعیض ها ي جنسیتی عليه زنان كه پر تعدادترین جمعیت حذف شده و محروم نگه داشته شده از منابع قدرت و ثروت های جهان هستند ، تبعیضاتی مصنوعی و ساخته ی اذهان بيمار عاشقان قدرت و ثروت است كه بابی اعتنايي به اخلاق و ارزش های انسانی بر تاریخ و فرهنگ جوامع و مردم جهان تحمیل شده است.
روز جهانی زن روز فرصت سازی برای مردم جهان است تا با مسائل و مشکلات و مطالبات زنان در سراسر جهان آشنا شوند و برای حل آنها در سطح درون جامعه و بين الملل به گپ و گفت و تبادل تجارب و ارائه ی راهکارها بپردازند. این روز فرصتی برای افزایش آگاهی های جنسیتی و حساس سازی جامعه نسبت به خشونت هایی است که بر مادران، دختران و زنان و خواهران مردانی می رود که پا به پای آنها برای ساخت جهانی بهتر تلاش و مبارزه می کنند.
مادران صلح ایران با بزرگداشت روز جهانی زن بار دیگر بر باور خود مبتنی بر این که زن و مرد دو بال پرواز انسان در عرصه ی شناخت و کشف نیکی ها و زیبایی های جهان اند پای می فشارند و هشدار می دهند که با ناتوان و ضعیف نگاه داشتن عمدي یک بال، و عدم توازن و برابري قدرت در بالها امکان پرواز را از پرنده میستاند.
مادران صلح ایران 94/12/17

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *