برای صلح و علیه جنگ

من امروز می خواهم درباره یکی از مهم ترین موضوعاتی که مردم میهن مان به آن عمیقا علاقمندند و سرنوشت نسل های آینده به صورت جدی تحت تأثیر آن است صحبت کنم. آری موضوع مورد بحث صلح است. نعمتی که اکثریت مردم این کره خاکی در سایه آن قادرند در کنار هم به شیوه انسانی زندگی کنند و دنیایی فارغ از زشتی های جنگ و درگیری و سرشار از بشردوستی را به آیندگان هدیه نمایند، پس برای حفظ و دفاع از آن بکوشیم.

حفظ صلح و دفاع از آن مستلزم مبارزه هدفمند و پیگیر با همه عوامل زمینه ساز جنگ و جنگ افروزی است، چرا که این بلای خانمانسوز در طول تاریخ هر آن گاه که با بی تفاوتی مردمان رو به رو شده، شعله های آن جان انسان های بی شماری را گرفته، تمدن های زیادی را از بین برده و یا آسیب های جدی به آن ها وارد آورده است. اما با گذشت زمان تلاش خستگی ناپذیر صلح طلبان، بر این خوی وحشیانه اقلیتی که دنیا را برای خود می خواهند و آماده اند تا با استقرار سلطه خود بر آن، مردمان را به خاک و خون کشند و خرابی و ویرانی، فقر و گرسنگی و نابرابری اجتماعی را به جای سعادت و خوشبختی بشر گسترش دهند، هر روز بیش از پیش برای اجرای نیات پلید خود از تحرک کمتری برخوردار می شوند، زیرا این اقدامات تبه کارانه، آنان را، طرفداران صلح و دوستی ملت ها که پیام آور آزادی، عدالت اجتماعی و نوع دوستی اند افشاأ و مانع از تأثیر مخرب تبلیغات فریبکارانه آنان و گمراه شدن مردم می شوند.

کافی است به جنایت هایی که در دو جنگ جهانی علیه بشریت صورت گرفت نگاه کنیم و یا در گذشته نزدیک پیامد جنگ های منطقه ای در آفریقا و آسیای جنوب شرقی و جنگ های داخلی کشور را بررسی نمایی و یا هم اکنون آن چه در غرب و شرق کشورمان می گذرد توجه نماییم. آمار کشته ها و مجروحان و آواره های افزون بر میلیون ها انسان بی گناه را موجب شده است. دیدن این فجایع، نابودی سرمایه های ملی این کشورها، کشتار روزمره مردم بی گناه باید و می بایست ما را هوشیار نماید، تا با افشای ابعاد وحشیانه جنگ های خانمانسوز از طریق جنبش طرفداران صلح یعنی همه آنانی که مخالف جنگ و خشونت اند مانع از برافروختن شعله جنگ از طریق جنگ افروزان شویم و یا دست کم از گسترش دامنه آن جلوگیری کنیم. فقط به یاد آوریم که قبل از آغاز جنگ آمریکا و متحدانش بر علیه دولت مستبد صدام حسین در طول سال های تحریم اقتصادی علیه کشور عراق، که پیش در آمد این جنگ خانمانسوز بوده حدود 500 هزار کودک عراقی به دلیل کمبود دارو و غذا جان خود را از دست داده اند. با اشغال عراق هر روزه اخبار هولناک عملیات انتحاری را که هر بار دهها نفر جان ود را از دست می دهند و صدها نفر زخمی می شوند و آسیب می بینند، می شنویم، که همه این جنایت ها از نتایج نفرت انگیز جنگ است.

خوشبختانه ما در موقعیتی قرار داریم که با افزایش تلاش خود قادر خواهیم بود به اتفاق دیگر نیروهای طرفدار صلح و مخالف جنگ مانع جدی بر سر راه اجرای چنین اقدام ضد انسانی شویم.

همان گونه که جنگ و خشونت دو روی یک سکه هستند، صلح و دوستی و حل مسالمت آمیز مسائل در حوزه ملی و بین المللی نیز این گونه است، در واقع این دو در مقابل هم قرار دارند. هر آن جا که طرفداران صلح با قدرت و قوت حضور داشته باشند و افکار عمومی را در مقیاس ملی و در جهان در برابر جنگ طلبان قرار دهند، می توانند از عملیاتی کردن نیات آنان جلوگیری نمایند.

بررسی خرابی های ناشی از جنگ آمریکا و متحدانش در کشور عراق و افغانستان، امروز هر ایرانی وطن پرست را متقاعد کرده که مردم، برای گرفتار نشدن در گرداب جنگی ویرانگر باید با اتخاذ همه تدابیر ممکن، صدای شوم جغد جنگ را از کشور دور کنند. بی شک این خواسته انسانی  با همبستگی ملی و دفاع از صلح طلبان در مقابله با جنگ افروزان، در مقیاس ملی و بین المللی امکان پذیر خواهد بود.

دوستان! نیک می دانیم که امروز هم مردم ما برغم تلاش های مسالمت آمیز برای حقوق اولیه خود با جنگی همه جانبه در لحظه لحظه زندگی روز مره خود مواجهند و مسئولیت ما به عنوان مدافعان صلح ایجاب می کند در این عرصه با اتحاد همه زنان و در پیوند با مردان علیه تعرض و خشونت به اشکال مسالمت آمیز بپاخیزیم. می دانیم که طرفداران جنگ فقط در آن سوی مرزهای ایران نیستند. اگر چه آشکار است که آنان به دنبال محملی هستند تا جنگی ناخواسته را بر کشورمان تحمیل کنند، اما تلاش افکار عمومی در جامعه ما و همه صلح طلبان در سراسر گیتی بر علیه جنگ افروزی می تواند مانع از چنین فاجعه مصیبت بار شود. واقعیت آن است که امروز کشور ما از هر کشور دیگری برای جلوگیری از جنگ ناخواسته موثرتر می تواند اقدامنماید و در حقیقت کلید صلح و جنگ هر دو در ایران است و به عبارتی کشور ما می تواند با اتخاذ سیاست درست مانع از تعبیر این خواب های شوم آنان شویم. چگونه؟ با اتحاد یک دیگر و انسجام بیشتر در چارچوب جنبش سبز، این سنگر همه نیروهای میهن پرست، می توانیم نیروهای جنگ طلب را در داخل و خارج وادار به عقب نشینی کنیم، چرا که می دانیم ابعاد مخرب جنگ به مراتب ویرانگرتر از پیامدهای تحریم هاست که مردم کشورمان امروز اثرات آن را در همه ابعاد زندگی از افزایش هزینه های حمل و نقل، آب، برق، تلفن تا نان و گوشت و سیب زمینی با پوست و استخوان خود لمس می کنند.

آری دوستان! ما مخالف جنگ و طرفدار صلحیم و اطمینان داریم در دفاع از صلح در شرایط کنونی کشورمان، وظیفه ای بس دشوار در پیش رو داریم، زیرا علاوه بر مهار جنگ طلبان خارجی، مقدم بر آنان باید طرفداران جنگ و خشونت در داخل کشور را نیز به پیامدهای مخرب عملیاتی کردن نیات شان واقف نمود و آنان را از اجرای تصمیم هایشان باز بداریم.

همه با هم در جنبش سبز برای صلح علیه جنگ

مادر صلح :  صادقه