زهی کبوترآشتی / که دل برد سرود جان فزای او

فرا رسیدن مناسبت ها و روزهای جهانی فرصتی فراهم می آورند تا اقوام و ملل گوناگون از رنگ و نژاد و زبان و مذهب و جنسیت و موقعیت کنار یکدیگر بنشینند و از تجارب و رنج ها و شادی های مشترک انسانی در سراسر جهان گفت و گو کنند تا به اراده ای فرا ملیتی برای کاهش آلام بشری دست یابند.
ما نیز در حالی که قلب های مادرانه ما تحت فشار اضطراب و دغدغه تحمیل جنگ ناخواسته دیگری است مشتاقیم روز جهانی صلح دست در دست سالکان و عاشقان صلح در سراسر جهان بگذاریم. با صدای بلند به همه مردم جهان بگوئیم که ما هنوز در گیر جراحت های بهبود نیافته و پیامد های فاجعه بار اقتصادی –سیاسی و اجتماعی جنگی طولانی مدت هستیم که ناخواسته بر ملت مان تحمیل شد. هنوز اشک چشمان مادران ایرانی در سوگ جوانان برومندشان در جبهه های جنگ و زندان های ستم خشک نشده است… آری ما درکنار سایر صلح دوستان جهان روز جهانی صلح را بزرگ می داریم تا ملت فهیم و به ویژه نسل جوان ایران که در تب و تاب گذار از پیچیده ترین و پر مخاطره ترین دوران حیات سیاسی- اجتماعی و فرهنگی تاریخ خویش به سر می برد بتوانند با بهره گیری از فضای صلح و مدارا و احترام متقابل بین المللی با تجارب سایر ملل در حال گذار از دوران سخت آشنا شوند. دورانی که جز با مداراگری و اخلاق و چنگ زدن به ریسمان عقلانیت و عدالت نمی توان به سلامت از آن عبور کرد.
ما روز جهانی صلح را محترم می داریم به رغم این که مدام می بینیم و می شنویم که جنون جنگ مثل خوره بر روان و رفتار تقدیس گران داخلی و خارجی جنگ سیطره پیدا کرده به طوری که شادمان از رونق گرفتن بازار کارخانه های اسلحه سازی عزم شان را جزم کرده اند تا جای جای جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه را در گیر کشتار و ویرانی و بیداد کنند.
ما روز جهانی صلح راهمراه ملل آسوده و مرفه و ایمن جهان پاس می داریم درحالی که با چشمان اشکبارمان شاهدیم که با افزایش بودجه ها و هزینه های تسلیحاتی؛ چگونه قامت افراشته و پر غرور دختران و پسران کارگر و کشاورز و معلم و دانشجویان باهوش و زحمت کش مان زیر بار فشارو تحقیر طاقت فرسای بیکاری و گرانی و فقر و فساد ناشی از بازار سیاه کالا وخدمات تحریمی و هدفمند شده هر روز خمیده تر و فرسوده تر از پیش می شود.
روز جهانی صلح را همپای مردم آزاده جهان تکریم می کنیم زیرا به رغم تبلیغات جنگ طلبان جنگ را سلاح ناتوانان و عاجزان می دانیم. ما باور داریم جنگ ابزار تثبیت قدرت کسانی است که از برقراری ارتباط همدلانه و انسانی با همنوعان خود عاجز و ناتوان اند. از این رو اصرار دارند از طریق جنگ افروزی اقوام و ملل دور و نزدیک شان را وادار سازند که از سر ترس آنان را به صورت ابر انسان یا ابر قدرت تقدیس و ستایش کنند.
روز جهانی صلح را همپای ملل صلح جوی جهان جشن می گیریم تا همگان را متوجه فرهنگ صلح مدار و نوع پرور ایرانی می کنیم . تا مردم جهان ببینند و بدانند نمایندگان آنان هر روز به نیت برقراری صلح و اتحاد بین ملل به سازمانی وارد می شوند که بر سر درش گویاترین شاه بیت ادبیات صلح جویانه و بشردوستانه از زبان شاعری ایرانی در هفتصد سال پیش سروده شده است. سال هایی که جنگیدن و خون یک دیگر را ریختن برای بسیاری از اقوام افتخار و آرمان محسوب می شد. سعدی فیلسوف و شاعر ایرانی می فرماید: بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند.
همان سازمانی که ریاستش جناب بانکی مون شوربختانه گزارش می دهد. سال 2012 هزینه های نظامی جهانی از مرز یک تریلیون و هفتصد میلیارد فراتر رفته است یعنی روزی 4 میلیارد دلار صرف کشتار مردم و تخریب طبیعت می شود. با کمال تاسف باید بپذیریم که این رقم به تنهایی دوبرابر بودجه سازمان ملل متحد در طول یک سال است.
آری روز جهانی صلح را گرامی می داریم در حالی که هنوز بخش اعظم صنایع و سرمایه های طبیعی و ملی مردم جهان به جای این که صرف رفاه و آموزش و بهداشت آنان شود، با مدیریت غلط و ناکارآمد حاکمان و دولتمردان خشونت طلب صرف نابودی و کشتن مردم و نابودی و تخریب طبیعت می شود.
روز جهانی صلح راپاس می داریم برای این که باور داریم تکرار دائمی جنگ ها و هزینه های سرسام آور سلاح های کشتار جمعی هیچ گاه نتوانسته قدرت مورد نظر جنگ طلبان را تامین و مشکل آنان را حل کند. زیرا قدرت واقعی و پایدار هر حکومتی در نوعدوستی و عشق آنها به مردم و توانایی شان در تامین رفاه و آسایش شهروندان تعریف می شود . ما شادمانیم که می بینیم نزد مردمان جهان توسعه یافته جنگ جویی ارزشی منسوخ شده است. از این رو رهبران جنگ طلب با توجه به این حقیقت که انسان ها از کشتار رویاروی سایر انسان ها گریزان اند و برای جنگ تقدس قائل نیستند. در تبلیغات جنگ طلبانه شان بر تجهیزات پیش رفته و سلاح های مخرب بدون سرنشین تاکید می کنند.
روز جهانی صلح را گرامی می داریم درحالی که همه جهان شاهد است دولت اسرائیل در آرزوی به راه انداختن جنگی همه جانبه علیه ایران می سوزد و به تحریک دولتمردان و قدرتمداران اروپایی، آمریکایی اهتمام می ورزد و با حملات لفظی و تهدیدات و خط و نشان کشیدن های مبتذل آشکارا بر طبل جنگ می کوبد.
همان رئیس دولت اسرائیلی که نشان داده در ویران کردن ساختارهای زیربنایی و تخریب و آوار کردن سرپناه ها و خانه های مردم غزه و لبنان و فلسطین و کشتار زنان و کودکان و بیماران لحظه ای درنگ را جایز نمی داند. همان که حتی از زیر گرفتن و کشتن راشل کوری زن خبر نگار شجاع و صلح طلب زیر چرخ های بولدوزر خانه خراب کن خویش ابایی ندارد.
روز جهانی صلح را شادمانه گرامی می داریم برای این که به روشنی مشاهده می کنیم جنگ طلبی عریان دولت اسرائیل چنان زشت و نفرت انگیز است که افکار عمومی مردم اسرائیل و سراسر جهان حتی هزاران نظامی آمریکایی و شهروندان اروپایی را علیه دولت اسرائیل و سیاست های جنگ افروزانه دولتمردان شان برانگیخته است . نفرت از سرمایه داران جنگ طلب اسرائیلی –آمریکایی و اروپایی چندان پر قدرت است که توانسته زمینه های جنبش نیرومند صلح خواهی در اسرائیل و امریکا و اروپا را گسترش دهد. این جنبش های صلح خواهانه سبب شدند تا دولت و دولتمردان اسرائیلی در این جنگ طلبی خویش تنها بمانند. ولی ما بیم این داریم که مبادا بعضاٌ دولتمردان ایرانی که برای مدت موقت مسئولیت اداره واجرای قانون و برقراری امنیت را بر عهده گرفته اند از طریق مقابله به مثل با جنگ طلبان و باز تولید ادبیات جنگ طلبانه و حملات لفظی و قدرت نمایی؛ دولت اسرائیل را از انزوای جنگ طلبانه اش نجات دهند و خدای ناکرده کشور را درگیر جنگی فرسایشی که پایانش هیچ گاه روشن نیست کنند و درحالی که مردم در گیر نبردهای خونین و جانفشانی در راه پاسداری از میهن خویش اند؛ آقایان با پایان یافتن دوره مسئولیت شان کنار بکشند و در ساحل امن زندگی بگذرانند.
ما روز جهانی صلح را پاس می داریم زیرا تجربه تلخ و دردناک هشت سال جنگ با همسایه و ویرانی و تحقیر و آوارگی و کشتار و معلولیت صدها هزار ایرانی هموطن و عراقی همسایه را به وضوح در حافظه و خاطره خود ثبت کرده ایم …. می فهمیم که صلح چه مفهوم شیرین و گوارایی دارد.
ما پس از گذشت بیست و اندی سال از جنگ هنوز از عوارض سوء روانی و مادی و معنوی جنگ هشت ساله در عذاب و رنجیم. قدرت نمایی های تصنعی از طریق لفاظی و سر دادن شعار های تکراری سبب شده که کشورمان همواره در فضای نا امن و بینابینی نه جنگ و نه صلح به سر برد. در چنین فضایی، سیاست گذاری ها و تصمیمات سرنوشت ساز دچار سیالیت و بی ثباتی می گردند. دولتمردان به بهانه تامین امنیت مردم جنگ زده و هراسیده؛ آزادی و دموکراسی را از آنان دریغ می دارند. جنگ همواره آفت و دشمن اصلی دموکراسی و آزادی بوده است و همواره آن را به تاخیر می اندازد. در فقدان امنیت سیاسی – اجتماعی و به ویژه اقتصادی با آمارهای تکان دهنده افزایش نرخ بیکاری ، تورم و افزایش آمار طلاق و فروپاشی معنوی خانواده ها مواجه می شویم، تمامی این ها دشمنان صلح و مدارا هستند. از این رو برای ما مفهوم صلح تنها در وضعیت «نه جنگ» خلاصه نمی شود.
ما روز جهانی صلح را گرامی می داریم. زیرا باور داریم هنر بزرگ حاکمان و دولتمردان در اداره و مدیریت مردم و کشور این است که با پایبندی به قانون و برقراری عدالت به مثابه ملازم دائمی صلح، به جای شعار و تعارف و سخنان تهییج آمیز به تقویت مبانی امنیت اجتماعی اقتصادی- سیاسی مردم بپردازند. در عمل به این مردم نجیب و صبور احترام بگذراند و حقوق شهروندی شان را محترم بشمارند.
ما مادران صلح طلب ایران دست در دست مهربان مادران صلح جوی جهان روز جهانی صلح را گرامی می داریم. اما متاسفیم که نمی توانیم این روز را چنان که شایسته صلح است جشن بگیریم و پای بکوبیم و شربت و شیرینی پخش کنیم. زیرا چشم در چشم پر اشک و غرق اندوه همسایگان نجیب و محترم و مظلوم مان مردم سوریه و عراق و افغانستان داریم . همسایگانی که هر روز شاهد به خاک و خون کشیده شدن جوانان برومند و کودکان و زنان بی دفاع شان هستند و در عزای آنان به سوگ نشسته اند. ما به ویژه خود را در سوگ ملت شریف و آزادیخواه و صلح طلب سوریه شریک می دانیم . آری روز جهانی صلح را گرامی می داریم برای این که مادریم! ما قهرمانی را در زندگی بخشی و حیات رسانی به آدمیان می دانیم و هرگز بر سینه سربازان و یا فرماندهانی که سینه دیگر مردمان را نشانه می روند و به واقع قلب مادران شان را گلوله باران می کنند مدال افتخار نمی زنیم.

مادران صلح ایران
91-6-28

2 Comments

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *